ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И БИСКВИТКИ
ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

МОН ШЕР ЕООД е администратор на лични данни, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).
Настоящата Декларация за поверителност на личните данни предоставя информация за начина, по който МОН ШЕР ЕООД обработва събраните или получени лични данни на своите клиенти, контрагенти и потребители на сайта.


МОН ШЕР ЕООД
Мол: Цветана Бакалова
Адрес: гр.Стара Загора ул.Христо Ботев 74
Булстат: 202824620
Телефон: 0890225050
Имейл: boutiquemoncher@gmail.com


https://mon-cher.eu Ви информира за начина на събиране, съхранение и обработка данни на клиентите и потребителите, ползващи горепосочения корпоративен уеб сайт.
Поверителността на Вашите лични данни е наш приоритет. Поради тази причина в настоящата Декларация за поверителност и бисквитки се обясняват механизмите и методите за събираните и съхранявани от нас лични данни на настоящи, бъдещи и потенциални клиенти, както и на ползватели на https://mon-cher.eu

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

МОН ШЕР ЕООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките в нашия сайт. Предоставянето на тези данни е напълно доброволно. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на МОН ШЕР ЕООД

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И СЪХРАНЯВАМЕ
Всички Ваши данни, публикувани в сайта, са изцяло конфиденциални, защитени и ще бъдат използвани само за нуждите на уеб агенцията – за обработка и отговор на електронна заявка, осъществяването на връзка с вас и доставяне на информация за продукт,спазвайки разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
-https://mon-cher.eu се задължава да опазва и съхранява личната информация на клиентите си, да се въздържа от неетични практики, използвани в интернет, както и да не предоставя данните Ви на трети лица.
-Съхранение на данни
https://mon-cher.eu съхранява всички лични данни, доброволно предоставени от клиенти на уеб агенцията в специализиран сървърен център. Сървърният център се намира на територията на Европейския съюз и отговаря на всички европейки стандарти и изисквания за тази цел.
1) Видове лични данни, които съхраняваме – име и фамилия, имейл адрес, IP адрес, гео локация- както и всякаква допълнителна информация, която потребителите на корпоративния уеб сайт на агенцията доброволно са предоставили и/или попълнили при изпращане на своето запитване по електронен път или по телефона.

2) Време на съхранение на лични данни
След и ако потребителите са дали своето съгласие за събиране, съхранение и обработка на техните лични данни с цел обработването на поръчка или запитване в посочения по-горе уебсайт, администраторът съхранява личните данни на всеки един потребител до момента, в който потребителят не изяви изричното желание неговите лични данни да бъдат изтрити от базата данни, съхранявана от администратора.
3) Заличаване на лични данни
Ако НЕ ЖЕЛАЕТЕ Вашите лични данни да се съхраняват с цел обслужване от https://mon-cher.eu можете да заявите своето желание за заличаване на Вашите данни на този имейл адрес: boutiquemoncher@gmail.com

Бисквитки(Cookies)

В някои секции на нашия Интернет сайт използваме cookies, за да наблюдаваме предпочитанията
на нашите посетители, за да улесним престоя Ви в нашия Сайт и за да можем да внасяме съответните
корекции и подобрения.
-Съхранение на информация, която предоставяте в уеб сайт. Когато предоставяте информация или изпратите заявка/запитване във mon-cher.eu съхраняваме данните в бисквитка с цел запомняне на добавените от Вас продукти и информация.
-Социални мрежи. Някои от нашите уеб сайтове включват бисквитки на Facebook, включително тези, които разрешават на потребителите, влезли в услугата за социална мрежа, да споделят съдържание чрез тази услуга.
-Анализ. С цел предоставяне на услугите ни, използваме бисквитки и други идентификатори, които ни помагат да събираме данни за употребата и производителността им, чрез Google Analytics. Например може да използваме бисквитки за преброяване на броя уникални посетители на дадена уеб страница или услуга, както и за разработване на друга статистика за операциите на нашите продукти

X